A reformáció 500. évfordulója is ösztönözte amerikai barátainkat arra, hogy Iowaból az öreg kontinensre utazzanak, de egészen bizonyos, hogy annak a szépen ívelő kapcsolatnak is köze volt hozzá, mely az Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyház (ELCA) Északkelet-iowai Egyházkerülete és a Magyarországi Evangélikus Egyház között, benne pedig az ELCA Globális Szolgálatának, illetve a Wartburg College-nak és intézményünknek az együttműködése révén évről-évre továbbépül. Az előzmények: Steve Nelson, az ELCA chicagói székhelyű Globális Szolgálatának igazgatója már többször is felkereste az ERSZK-t, és 2012-től minden évben küld a szervezet önkénteseket a nyíregyházi evangélikus intézményekbe, köztük a szakkollégiumba. 2013-ban fogadtuk Steven L. Ullestad-ot, az Északkelet-iowai Egyházkerület püspökét, valamint a Wartburg College tizenöt diákját és az egyházkerület hatfős küldöttségét, 2014-ben pedig egy filmes stáb érkezett hozzánk, hogy a ELCA „Fiatal Felnőttek a Globális Misszióban” (YAGM) önkénteseinek itteni tevékenységéről adjanak képet az otthoniaknak. 2015-ben jött el az ideje, hogy mi röpítsük az „első fecskét” az Egyesült Államokba, a szociális munka szakos Jéri János kapott lehetőséget rövid amerikai látogatásra, majd tavaly az Evangélikus Roma Szakkollégium intézményvezetője, Molnár Erzsébet építette tovább a bizalmat, szőtte szorosabbra az emberi kapcsolatokat Waverlyben. Most pedig csak pár napja érkezett haza onnan két szakkollégista, Megyesi Judith és Túró Vanda, amikor együtt köszönthettük Nyíregyházán a Wartburg College 16 diákját, professzoraikat és Mark Anderson püspöki titkárt.


Németországban, a Luther Márton-emlékhelyek felkeresésével kezdték európai programjukat, majd május 19-én érkeztek meg Nyíregyházára az iowai ve

ndégek, akiket mindenekelőtt a Nagytemplomba invitáltunk. A város első műemlék épületében, épp a tirpákok betelepítésének emléket állító városnapon a helyi történelembe vezettük be amerikai barát

 

ainkat. A Kövekbe épített hitvallás című könyv angol nyelvű fejezetéből felváltva olvasták mondatról-mondatra a szöveget nagy élvezettel: a látogatók a magyar településnevek kiejtéséhez kaptak azonnal segítséget a szakkollégistáktól, míg a nyelvvizsga előtt álló nyíregyházi hallgatók a számjegyekkel leírt évszámok kimondását spórolták meg a Wartburg College diákjainak köszönhetően jóízű nevetések közepette. Kovács László Attila, a belvárosi gyülekezet igazgató-lelkésze a templom néhány építészeti különlegességére hívta fel a figyelmet, majd az orgona mellé telepedve kápráztatta el ifjú hallgatóságát.

Szombaton a helyi evangélikus közösségek által fenntartott diakóniai intézmények látogatása szerepelt a programban, hisz főleg ez a szolgálat, és a YAGM-önkéntesek ebben vállalt szerepe érdekelte Waverlyből érkezett vendégeket. A nyírteleki Filadelfia Egyházközség cigány missziójának tanulmányozása az egész délelőttöt kitöltötte, hisz a roma testvérek bizonyságtétele mellett az itteni szociális szolgáltatások, a földprogram működése, a gyerekház-program is sok újdonságot és érdekességet nyújtott Görögszálláson. Ebben az évben Miles Tyler amerikai önkéntes dolgozik Nyírtelek-Görögszálláson Györfi Mihály lelkész irányításával. A megyeszékhelyre visszatérve, az Oltalom Szeretetszolgálat Rákóczi utcai központjába tért be az autóbusz, ahol az evangélikus egyház fenntartásában működő hajléktalan-ellátás részleteivel ismerkedtek, itt Miriam Bohlmann-Kunz dolgozik önkéntesként, most a szervezet tevékenységének bemutatásában is segített Kemenes Erika intézményvezetőnek. A következő helyszínen, a Derkovits utcai Élim Szeretetotthonban Rebekah Swygert kapcsolódott be az idegenvezetésbe Sipos Ilona intézményvezető oldalán. Az intézménylátogatás a Rezeda utcai Családok átmeneti otthonában fejeződött be, a létesítmény tevékenységét Sós Anita mutatta be.
A szombat este egyszerre hozta a tokaji borvidék és a roma kultúra megismerését az amerikai vendégek számára: a tállyai pincelátogatást, borkóstolást követően a szakkollégisták alaposan megtáncoltatták a vállalkozó kedvűeket!

Vasárnap délelőtt a kertvárosi gyülekezet Bolyai téri imaházában Mark Anderson igehirdetése és a vendégek gyönyörű énekszolgálata tette különlegessé az istentiszteletet. A Luther Márton Evangélikus Kollégiumban elfogyasztott közös ebédet követően az Evangélikus Roma Szakkollégium bemutatkozása következett. A szakkollégista fiatalok sajátos helyzetét, a szakkollégiumban folyó felzárkóztató és tehetséggondozó munka sajátosságait bemutató prezentációk után a vendégek Budapestre utaztak. A főváros idegenforgalmi nevezetességeinek megtekintése után május 25-én repültek haza Waverlybe.

 

http://www.evangelikus.hu/vendegek-erkeztek-iowabol