Ebben a tanévben is megszerveztük az érettségire készülő, továbbtanulást fontolgató középiskolások hétvégéjéit a megyeszékhelyi Luther Márton Evangélikus Kollégiumban. Főleg a nagykállói, baktalórántházi, ibrányi, illetve nagyecsedi gimnáziumok, ill. szakgimnáziumok diákjai fogadták el a meghívást. A januári programnak hangsúlyos része volt, hogy együtt kerestük fel a budapesti Educatio kiállítást, a februári együttlétkor személyre szóló segítséget adtunk a felvi.hu-n való jelentkezés korrekt elkészítéséhez. Az Evangélikus Roma Szakkollégium tagjai közül többen csatlakoztak önkéntesként a programokhoz.

 

Évek óta módszeres munkával kutatjuk, keressük az érettségit adó középiskolákban azokat a fiatalokat, akik képességeik, eddigi eredményeik alapján esélyesek lehetnek a felsőfokú tanulmányokra, különösen, ha további segítséget kapnak. Főleg a tanulási motiváció megerősítését, felébresztését preferáljuk, de gyakran szükség van a személyiség, az énkép, az önbizalom megerősítésére, pályaválasztási információkra, olykor pedig tantárgyi korrepetációra is. Nem titkolt célunk, hogy minél több roma/cigány, illetve hátrányos helyzetű fiatalt tereljünk a felsőoktatásba, ezzel együtt találjuk meg időben azokat, akik a szakkollégiumoknak is utánpótlást jelenthetnek. Figyelembe véve a társadalmi folyamatokat, nem könnyű, sőt egyre nehezebb reális lehetőségként láttatni a leghátrányosabb helyzetű családokkal, a fiatalokkal, hogy akár diplomás is lehet az egyébként jól teljesítő gyerekből… Ebben a tanévben tovább bonyolította a helyzetet, hogy sokáig tartotta magát az a koncepció, hogy már az egyetemre való bejutáshoz követelmény lesz a középfokú nyelvvizsga. Sokak számára ezen a ponton el is dőlt a kérdés, tehát a törvény megváltoztatását követően újult erővel és új munkatárssal folytattuk a munkát.

Januárra, a hagyományos Educatio kiállítás idejére szerveztük az első együttlétet. A folyamatok, előzmények ismeretében nem lepődtünk meg, hogy idén kevesebb mentorált középiskolás jött el a programunkra január 9-10-én a Luther Márton Evangélikus Kollégiumba. Mintegy 20 középiskolással a péntek délutánt és estét ismerkedéssel, közösségalakítással, csapatépítéssel kezdtük.  Az oldott hangulatot, biztonságérzetet eredményező játékok után olyan teszteket töltöttek ki a fiatalok, melyek az önismeret szempontjából lényegesek, hisz a pályaválasztásnak elengedhetetlen feltétele, hogy a fiatal tisztában legyen személyisége meghatározó jegyeivel, reális énkép birtokában hozzon döntést. De hogy biztosra menjünk, még egy hivatásteszt is belefért az estébe. A tesztek kiértékelése alatt folytatódott a játék, majd ki-ki kézhez kapta az eredményt. Aki igényelte, személyes beszélgetéssel értelmeztük, mit mond róla egy-egy kérdőív. Nem engedtük hosszúra nyúlni az estét, hisz hajnalban indult az autóbusz Budapestre.

A résztvevőket előre regisztráltattuk és felkészítettük az Educatio kiállításra. Felhívtuk figyelmüket azokra a programokra, amelyeken valamennyiüknek fontos részt venni: a nagy színpadon alapvető ismereteket közvetítettek az előadók a felvételi sajátosságairól, az elektronikus ügyintézés tudnivalóiról, a felvi.hu működéséről, a folyamat lényeges határidőiről. Szempontokat is kaptak, mire figyeljenek, így ki-ki érdeklődésétől vezérelve, egyénileg döntött az inpozáns nemzetközi tanulmányi expo látnivalóinak megtekintéséről a Hungexpo Vásárcsarnokban. Az ott töltött három óra kielégítette a kíváncsiságot.

Sok éves tapasztalatunk, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak nagy kihívás a felvételi jelentkezés. Olykor az internetes kapcsolat korlátozza, olykor szövegértési problémák nehezítik, de körükben nem ritka, hogy valami banális technikai hiba miatt esnek el a továbbtanulástól. Ezért már évek óta a február 15-i határidőhöz igazítva is szervezünk számunkra „bennalvós hétvégét” a Luther koliban. Ennek legfőbb célja, hogy egyesével átnézzük, értelmezzük a felvi.hu-n a személyes fiókot, a diák élethelyzetéhez igazítva tisztázzuk a feltöltendő dokumentumok körét, a határidők jelentőségét.

Ezt az alkalmat ezúttal a január 31-február 1-i hétvégére időzítettük jobb híján, a most induló második szemeszter ugyanis sűrű eseménynaptárt eredményez februárra az ERSZK-ban.

Péntek délutántól késő estig három laptopon dolgoztak a felvi.hu-n a fiatalok, nem csak munkatársunk, Beri Károly segítségével, de beszálltak a szakkollégisták is: Lakatos Magdi és Balogh Gábor. Aki épp nem a felvi.hu-n, a személyes fiókjának tökéletesítésén dolgozott, közösségi programokon vett részt. Nagy vidámság, jókedv uralkodott egész hétvégén az izgalmas, szórakoztató és fejlesztő játékoknak köszönhetően.

 

A miskolci Dr.Ámbédkar Iskola diákjai látogattak el hozzánk szeptemberben. Nem ez volt az első találkozásunk a hátrányos helyzetű fiatalok sorsának jobbra fordításáért dolgozó borsodi intézménnyel! Még 2016-ban, Sajókazán néztük meg Derdák Tibor és Orsós János intézményét, amikor hazai  jó gyakorlatokat kerestünk fel a nehéz helyzetű térségekben. Az egykori indiai igazságügyminiszter nevét viselő iskola amolyan „második esély”. Az állami intézményrendszerből kipottyant, de mégis igyekvő-akaró fiatalok keresik az útjukat, a lehetőségeiket… Nagy örömmel vettük, hogy most az Ámbétkar diákjai látogattak el hozzánk.

 

Az Úr csodásan működik – néha van szerencsénk ráismerni munkálkodásának gyümölcsére. Semmiképp sem lehet véletlennek tekinteni, hogy két egykori szakkollégista, Farkas Norbert és Kanálos Adrienn most önkéntesként tevékenykedik az ámbétkárosoknál. Nyíregyházi élményszerző programjukat is ők szervezték, s fontosnak tartották, hogy a nagyhírű Állatpark megtekintése előtt útba ejtsék a Nyíregyházi Egyetemen az Evangélikus Roma Szakkollégiumot. Régi szakkollégistáink pontosan tudták, mit fognak hallani a tanulással hadakozó fiatalok: ez a legkézenfekvőbb útja a felemelkedésnek. Meglehet, ez bennük is itt tudatosodott igazán pár esztendővel ezelőtt, de hogy hogyan kell erről beszélni, milyen érvekkel lehet meggyőzően átadni az üzenetet, azt biztosan itt sajátították el és gyakorolták is sokat, mikor együtt jártuk a szabolcsi középiskolákat a tehetséges roma fiatalok tanulási motívációjának ébresztgetése érdekében… Most ugyanezt teszik az Ámbétkarban, s azért hozták el mentoráltjaikat, hogy ráerősítsünk az üzenetre.


A hétfő délelőtt értékes időszak az egyetemi ritmusban, de bízhatunk benne, harminc szakkollégista között mindig akad, akinek épp lyukasórája van. Mire befutott a vonat Miskolcról, a termünkben várta a vendégeket Haga Bogi, Hurai Gergő, Vajas Viki és Varga Ákos, valamint a tanárszakosként még szakkollégista, de ma már ERSZK-munkatárs Beri Károly. A különböző évfolyamokon tanuló, de érettségire készülő fiatalok előbb Molnár Erzsébet intézményvezetőtől hallottak a szakkollégium céljairól, működéséről, majd a hallgatók mutatkoztak be. Nem csak azt mondták el, hogy maguk is hátrányos helyzetűek, apró településekről érkeztek az egyetemre, ahol közgazdaságtant, szociálpedagógiát tanulnak vagy épp agrármérnöknek készülnek, de kitértek arra is, ki mikor kapott észbe, mikor és miért döntött a továbbtanulásáról. A beszélgetés során lassan kikerekedett a diploma lényege, jelentősége, a jobb élet és a felemelkedés összefüggései. Igyekeztünk ráébreszteni a látogató fiatalokat, milyen sok lehetőség közül választhatnak, ha kellő erőfeszítéseket tesznek.


Ahogy az már lenni szokott, ezúttal is kevés idő állt rendelkezésre: a mieinket várta az előadó, a vendégeket pedig még sok kaland Nyíregyháza-Sóstón. A magot azonban elszórtuk, további kérdéseikre bizonyára tudják a választ az őket segítő egykori szakkolisok, akikre méltán lehetünk büszkék! Reméljük, még találkozunk, akár egy felvételi alkalmával…

 

Az Evangélikus Roma Szakkollégium egyedülálló segítséget tud nyújtani a roma, illetve szociokulturális hátrányokkal küzdő, tehetséges fiatalok számára, hogy ne csak bejutni sikerüljön a nyíregyházi felsőoktatási intézményekbe, de elvégezni is!

Elolvasom