Középiskolai mentor-program

  A célcsoportot sújtó mélyszegénység és a szigorodó felsőoktatási felvételi követelmények miatt azzal számolunk, hogy csökken a felsőoktatási tanulmányokat kezdő roma fiatalok száma. Ennek ellensúlyozására a középiskolák alacsonyabb évfolyamaiban is szeretnénk elkezdeni azt a munkát, amelynek eredményeként reális célként tűzhetik maguk elé a továbbtanulást az érettségiző fiatalok.

Részletek