Középiskolai

Napjaink nagyon bonyolult és sokszor átláthatatlan világában megnőtt a szerepe a személyes segítőknek. Ez hatványozottan igaz a középiskolákba halmozott hátrányos helyzetből érkező, főként roma származású fiatalok esetében. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező szülők nehezen képesek gyermekeik számára az új középiskolai, s később a felsőoktatási kihívásokra választ adni, nem rendelkeznek a szükséges tudással és tapasztalattal, amelyre támaszkodhatnának. További probléma az eltérő szociokulturális háttér, a mintanélküliség, célok, jövőkép hiánya, a motiválatlanság és információhiány. A mentorok közvetlen kapcsolat révén támogatják a diákokat, átadják tapasztalataikat, segítik őket tanulmányi, iskolai, vagy személyes nehézségeik leküzdésében. Egy jól kialakított mentori kapcsolat nagymértékben növelheti a diákok továbbtanulási lehetőségeit.
Küldetés
A mentorprogram keretében közreműködünk abban, hogy a középiskolás felismerje, melyek azok az elemei saját sikerességének, amelyek tőle függnek. Segítünk, hogy ezeket tudatosítsa, fejlessze. Hozzájárulunk, hogy a fiatal képes legyen fel- és megismerni a környezetében rejlő lehetőségeket, ugyanakkor a környezet vele szemben támasztott igényeit is. Segítünk, hogy a környezettel való optimális együttműködést kialakítsa, fenntartsa. Mentor és mentoráltja olyan célokat fogalmaz meg, amelyek teljesítése révén a mentorált tudása bővül, önértékelése sikerorientálttá válik. Következményként a mentoráltak idővel messzebbre és magasabb szintre mernek tervezni, többen választják a továbbtanulást.

A középiskolai mentor feladata

Az ERSZK munkatársa középiskolai mentorként elsősorban azokat az érettségit adó középiskolákat, gimnáziumokat célozza meg, ahol nagyobb számban vannak jelen hátrányos helyzetű, illetve roma származású diákok. Rendhagyó osztályfőnöki óra keretében a szakkollégiumi hallgatókkal közösen tájékoztatót tart, véleménycserét folytat annak érdekében, hogy minél több információ álljon a tanulók rendelkezésére. Ezen fórumok lehetőséget biztosítanak az Evangélikus Roma Szakkollégium bemutatására. A középiskolások megismerhetik a Szakkollégium küldetését, célkitűzéseit és képet kaphatnak a szakkollégium által nyújtott szolgáltatásokról.
• Tájékoztatók szervezése: A mentor – önkéntes szakkollégistákkal – több alkalommal keresi fel az intézményeket, interaktív foglalkozásokon nyújt információt, az egyéni életutak bemutatásán keresztül motivál, hozzájárul a reális egyéni célok kijelöléséhez.
• Pályaválasztási tájékoztatás: a végzős középiskolások számára a mentor a felsőoktatási intézmények kínálatából, a jelentkezési folyamat megkönnyítése érdekében tart tájékoztatókat. Képet ad az elvárásokról, követelményekről, az önismeret fontosságáról, az felvételi eljárásrendről, adminisztrációs teendők pontos betartásának jelentőségéről. Felhívja a figyelmet a legfontosabb határidőkre.
• Ösztöndíj lehetőségek ismertetése.
• Szakkollégiumi nyílt napok szervezése: A középiskolai hallgatók meghívása az intézménybe, ahol képet kapnak az intézmény képzési struktúrájáról.
• Középiskolások mentorálásának koordinálása: a szakkollégiumi hallgatók önkéntesen végzett mentori tevékenységének összehangolása, felügyelete.
A mentorok feladata
• 2-3 tanuló mentorálása havi 10 órában egy féléven keresztül.
• Folyamatos kapcsolattartás a mentorált diákokkal. A személyes találkozók mellett a költséghatékonyság érdekében az e-mentorálás lehetősége is biztosított. Mentor és mentorált Skype vagy Google Hangouts alkalmazáson keresztül is kommunikálhat.
• Felvilágosító előadások, tanácsok a pályaválasztással kapcsolatban.
• A felhalmozott tapasztalati tudás átadása.
• Informálás a különböző ösztöndíj-, illetve pályázati lehetőségekről.
• Egyéni életút-tervezés – problémák esetén segítséget nyújt a tanulónak a reális életkép, pályakép kialakításához. Közös munkával, beszélgetéssel feltárják a lehetőségeket és a cél eléréséhez szükséges lépéseket.
• Olyan személyre szóló tevékenységek biztosítása, amelyek során a tanuló megismeri önmagát és helyét a világban.
• Egyéni fejlesztési terv készítése – A mentor és mentoráltja közös fejlesztési tervet alakítanak ki. A nagyobb mérföldköveket rögzítik. A mentor, ennek alapján nyomon tudja követni, hogy milyen fejlesztési csomópontokat kell figyelemmel kísérni a tanuló életében, miben kell esetlegesen segítséget nyújtania.
• A tanulók többsége esetében égető probléma a tanulmányi lemaradás csökkentése, így természetesen az előrejutásukat akadályozó hiányok feltárása és leküzdése kiemelt cél.
• Példamutatás egyes szituációkban. A mentor kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a mentorált elsajátítsa az együttműködés és konfliktuskezelés kívánatos formáit.
Mentor és mentorált egymáshoz rendelése:
Azon középiskolások számára, akik már határozott elképzeléssel rendelkeznek a pályaválasztást illetően, lehetőség szerint olyan mentort biztosítunk, aki a diák által választani kívánt egyetemi szakon teljesíti tanulmányait. Ezáltal a fiatalok első kézből kaphatnak hiteles információt az adott szak teljesítéséhez szükséges képességekről, valamint az adott szak sajátosságairól.
Azon diákok részére, akik még nem állnak készen a továbbtanulással kapcsolatos végleges döntés meghozatalára, lehetőséget biztosítunk minél több egyetemi szak megismerésére, a szakkollégisták bemutatják szakjukat. Ezt követően a középiskolás fiataloknak lehetősége van mentort választani. Ezen később bármelyik fél kezdeményezésére, közös megegyezés alapján lehet változtatni. A későbbi pármódosítás megkönnyítése érdekében a diákok lehetőséget kapnak a mentor munkájának értékelésére.