A tanév második szemeszterének első szakmai műhelymunkáját a roma integráció témájának szenteltük. Nem minden a terveknek megfelelően alakult, mert megszervezett és várva várt előadóink közül némelyik más fontos elfoglaltsága miatt nem érkezhetett meg, de így is értékes és tartalmas együttléteink kerekedtek ebben a fontos témában. Februári előadónk dr.Hüse Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó települések programjának regionális koordinátora, valamint Nyírcsák János, a nyíregyházi Családsegítő Központ intézményvezető helyettese volt.

Hüse Lajos néhány szakkollégistának még a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán oktatója, tutora volt, szociológusként, pszichológusként, kulturális antropológusként tartott előadásokat, kurzusokat – szerepváltása, a Felzárkózó Települések programban vitt feladatvállalása nem változtatott azon, hogy tőle mindig izgalmas előadásra, foglalkozásra számíthatunk az ERSZK-ban. Most sem csalódtunk, a saját tapasztalásain keresztül érzékeltetett roma integrációt megannyi nézőpontból árnyalta a szakkollégistákkal folytatott beszélgetésekkel tűzdelve.

Integráció/inklúzió/felzárkózás/felzárkóztatás/deszegregáció/öngondoskodás/felelősség – csak néhány kiragadott fogalom, melyek körül a beszélgetés forgott. Az integráció történetét jó érzékkel a Római Birodalomnál kezdtük: hogyan boldogult a népek integrációjával az ókori hatalom, mire jutottunk a történelem során a női egyenjogúsággal, avagy a fekete felszabadító mozgalommal, s mi ebből a tanulság…
Nyírcsák János a szociálpolitika történetén vitt végig bennünket: Mezopotámiától, Hamurapi törvényeitől kezdve, a görög- római és középkori lényeges elemek felemlegetésén keresztül jutottunk a jóléti állam különböző típusaiig, érintve XIII. Leo pápa Rerum Novarum-jától a Bismarc-i társadalombiztosításig megannyi fontos fejleményt.

A következő, témát érintő találkozáskor Hüse Lajos azzal a ténnyel szembesített bennünket, hogy az integráció minőségét a többségi társadalom minősége határozza meg. Miközben a fizikai valónkról évszázados stabil tudásunk van, ami legfeljebb részletezőbb és elmélyültebb lesz, de lényegében nem változik, a társadalmi változásokról szóló tudásunk időről időre átértékelődik. Ma már látható, hogy a korábbi integrációs erőfeszítések kudarca abból fakadt, hogy a külföldi szakirodalomra alapozva korábbi nyugati gyakorlatot igyekeztünk importálni a magyar társadalom sajátos problémáinak kezelésére. Ezzel szemben a Felzárkózó települések programjának saját ritmusa van, a benne dolgozóknak pedig észre kell venniük, hogy fel kell hagyni a korábbi nyomásgyakorlás eszközével… Ha erővel akarjuk kikényszeríteni a változást, az szükségszerűen ellenerőt vált ki – mutatott rá egy egyszerű szituációs gyakorlattal előadónk. Az inklúzió lehet a helyénvaló módszer: gyere, beszéljük meg! Végül Hüse Lajos így összegzett: Ha hajlandó vagyok változtatni, a környezetet, a teret, a kereteket megváltoztatom – akkor te már nem tudsz nem változni!

Nehéz időket élünk. Az ERSZK közössége még erőteljesen hordozza a pandémia miatt elrendelt korlátozások következményeit. Akik 2020 szeptemberében, vagy azóta lettek egyetemisták, személy szerint is megszenvedték a körülményeket: úgy kellett egyetemi polgárrá válniuk, hogy számos magától értetődő mozzanata az egyetemi életnek kimaradt a fejlődésükből. Az együttlétek szigorú korlátozása közepette nehéz a közösségi lét fejlesztése, az együvé tartozás érzésének kimunkálása. Noha, szerencsére magunk mögött tudjuk az online oktatás megannyi nehézségét, szó sincs arról, hogy visszatértünk volna a normalitás keretei közé. A személyes kontaktussal járó játékok, feladatok, a maszk nélküli meghitt együttlétek még mindig kerülendők, pedig ezek elengedhetetlenek lennének, hogy a mieink jól tudják magukat érezni a szakkollégium közösségében. Nem lehet gúzsba kötve táncolni! Amit lehet, azt azért megpróbáljuk, ezért a 2021/22-es tanév második szemeszterét egy jó kis bowling-partival nyitottuk!

 

Hagyományos karácsonyi karitatív akciónk célpontja idén Olcsva volt!
A kapcsolódás magától értetődő: a Felzárkózó települések programban az evangélikus fenntartású, nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat kapott jogosítványt arra, hogy Olcsván tevékenykedjen a leszakadó rétegek integrálása érdekében. Két kiváló, diplomát szerzett egykori szakkollégistánk – Vargáné Orgován Vivien neveléstudomány Phd-hallgató, illetve Varga Ákos szociálpedagógus – látott munkához a cél elérése érdekében. Az ERSZK-közössége pedig ezúttal ide fókuszálta az immár hagyományosnak mondható karácsonyi szeretetakcióját, amit egyébként évekkel ezelőtt Varga Ákos, akkori HÖK-elnök honosított meg… Hát nem gyönyörű történet?


Advent idején már évek óta gyűjtést szerveznek az ERSZK-tagjai, mert érintettségük okán mélyen átérzik, mennyire fontos, hogy a legelesettebbek, a leghátrányosabb helyzetben élők – főleg a gyermekek –, megtapasztalhassák a karácsony üzenetét, a társadalmi szolidaritás élményét.Idén a személyre szóló cipősdoboz-akcióval az olcsvai óvodásokat célozták, a kicsik megajándékozására december 9-én került sor: Molnár Erzsébet intézményvezető két szakkollégistával, Balogh Melissza diákvezetővel és Hurai Gergővel kerekedett fel, hogy a közösen előkészített csomagokat átadják a kicsiknek.


Ezt követően, december 19-én az ERSZK tagjai részesei voltak az olcsvai közösségi karácsonyi ünnepségnek is: Borbás Judit polgármester köszöntőjét követően Laborczi Géza, az Oltalom Szeretetszolgálat igazgatója, az ERSZK igazgatótanácsának elnöke beszélt a közösség szolgálatának érdekében, a Felzárkózó települések program keretében elkezdett munkáról, majd a közös gyertyagyújtást követően Molnár Erzsébet, az ERSZK intézményvezetője osztotta meg a szakkollégiumban rejlő lehetőségekről szóló gondolatait a helyiekkel. Intézményünk képviseletében előbb Balogh Piroska, Lakatos Filip és Lakatos Magdolna a polgármesteri hivatal előtt elkészített adventi koszorúnál Aranyosi Ervin, Szívek szabója című meséjét tolmácsolta, majd Stekler Dávid saját versét mondta el az alkalmi közönségnek.


Aztán másik egykori szakkollégistánk, a Nagycserkeszen – ugyancsak a Felzárkózó települések programban dolgozó – Lakatos István adott számot az eddig végzett munka eredményéről, amikor a leghátrányosabb helyzetű tehetséges fiatalokból létrehozott Nagycserkesz Szimfónia együttessel adott mini-koncertet. Az olcsvai közösségi karácsony a Snétberger Zenei Tehetségközpont diákjainak műsorával zárult – nem véletlenül, hisz szakkollégistaként Varga Ákos éveken keresztül mentorálta az ott tanuló fiatalokat… A program kötetlen együttléttel, forró teával, csokival, forralt borral, sütivel, szendvicsezéssel ért véget.
Az ERSZK-ban idén is nagy mennyiségű adomány gyűlt össze, a női, férfi és gyermekruhákat is Olcsvára vittük, hogy majd az ott dolgozó szakemberek célba juttassák.

Áldott karácsonyt kívánunk!

 

Ezt a hagyományunkat különösképpen szeretjük. A várakozás izgalma, az egymásra figyelő gondoskodás, a meglepetés csodája együtt van benne…


2017 adventjében szerveztük meg először, hogy sorsolás útján dőljön el, ki kinek készít személyre szóló ajándékot Jézus megszületésének örömére várva. Azóta őrizzük a szokást, amely karácsonyi együttlétünket hivatott meghittebbé, személyesebbé tenni. Külön öröm, hogy a kezdeményező, ötletadó szakkollégistánk, az akkori elsőéves tanító-szakos Lazók Szabina azóta is velünk van, csak már Msc-s, neveléstudomány-szakos hallgatóként. De már nem ő mozgatja a szálakat, a szokások átörökítéséhez az is hozzátartozik, hogy időben át kell adni a stafétát: december elején Lakatos Magdolna koordinálta a nevek kihúzását, az izgatott készülődés első mozzanatát.

Karácsonyi ünnepségünket külső helyszínen, a közeli Ungvár sétányon szerveztük meg. Az előrehozott vizsgákról, vagy már a készülődés jegyében otthonról visszautazó szakkollisok izgatottan gyülekeztek: Molnár Erzsébet intézményvezető rövid igei áhítatát és az alkalomnak szóló köszöntőjét követően előbb az intézményi ajándékok átadására került sor. Ezúttal minden szakkollégistánk személyre szabottan olyan keretbe foglalt fotót kapott a könyv mellé, amely az ő, közösségbe ágyazott szerepét hivatott megörökíteni… Hogy a személyre szóló fotók betaláltak, azt illusztrálják az alábbi megörökített pillanatok. Ezt követően az „egymás angyalai” –játék volt soron, aminek lényeges mozzanata, hogy az ajándékozó verses körülírása alapján kell magára ismernie a megajándékozottnak. Vidám, szeretetteli együttlétünket a karácsonyi vacsora zárta.

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium tudományos konferenciája zárta a KRSZH jubileumi évét 2021. november 25-én. A szegedi Gál Ferenc Egyetemen megrendezett Hittel, Tehetséggel – Roma szakkollégisták tudományos munkái 2011-2021 című konferencián kilenc szakkollégium jelenlegi és alumni hallgatója mutatkozott be a tudomány területén elért kutatási eredményeivel: romológiai, szociológiai, pedagógiai, nyelvészeti előadások szerepeltek a programban. Az ERSZK-ból nyolcan utaztunk a rangos rendezvényre.

Kiss-Rigó László, Szeged-csanádi püspök a rendezvény fővédnöke, valamint Kozma Gábor, a Gál Ferenc Egyetem rektora vendéglátóként köszöntötte az ország minden tájáról egybegyűlt roma szakkollégistákat és az intézmények vezetőit, munkatársait, majd a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének áhítata következett. Fabiny Tamás a jézusi talentumok példázatán és a Pál apostoli karizmán keresztül világította meg a „hittel, tehetséggel” mottó üzenetét, a fiatalok fülére hangszerelt bibliai példákkal alátámasztva.


Beszélt a konferencia résztvevőihez Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke annak apropóján, hogy az Eszterházy Károly Egyetemmel együtt katolikussá lett az ott működő roma szakkollégium is, így a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot alkotó (vagyis egyházi fenntartású) intézmények száma kilencre emelkedett, a két egyetemi roma szakkollégiummal együtt így 11 szakkollégium munkálkodik a roma/cigány, illetve hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi felemelkedésének segítésén országszerte. 2011-ben négy intézmény indult el ezen az úton… Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) után Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos (Belügyminisztérium), Hegyi László egyházi felsőoktatásért felelős miniszteri biztos (Innovációs és Technológiai Minisztérium), végül Marcus Ehm, a szakkollégiumi hálózatra kezdettől kielemelt figyelmet fordító német Hanns Seidel Alapítvány régiós vezetője osztotta meg gondolatait a tíz éve működő intézményhálózatról hallgatóságával.


Az ezt követő tudományos szekciókban kiváló előadások követték egymást, többnyire Phd-tanulmányokat folytató szakkollégistáktól, alumniktól, vagy éppenséggel a szakkollégiumi munkatársként tevékenykedő fiatal szakemberektől: Gulyás Klára (Lippai Balázs Roma Szakkollégium, Hajdúböszörmény), Virág Ádám (Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium, Budapest), Beri Károly (Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza), Godó Katalin (Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen), Mezei Tímea ( Keresztény Roma Szakkollégium, Szeged), Balogh Jenifer ( Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium, Debrecen) Simonyi Sándor ( Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma, Eger), Hadházi Renáta (Görögkatolikus Cigány Szakkollégium, Miskolc). Többek kutatási témája kapcsolódik a roma/cigány kisebbség magyarországi helyzetéhez, ami különösen is örvendetes, mert nem csak az identitásukról árulkodik, de figyelemre méltó új tudással is gyarapítja a szociológia, antropológia, pedagógia, a nyelvészet közös tudáskincsét. Számunkra öröm volt annak felismerése is, hogy a programban sorakozó 9 előadó közül hárman kapcsolódnak az ERSZK-hoz. A nyíregyházi szakkollégiumban kezdte felsőfokú tanulmányait Virág Ádám (szociális munka szakon indulva most szociológia Phd), Balogh Jenni (tanító szak után most Neveléstudomány Phd) és Beri Károly munkatársunk (testnevelés-földrajz szakos osztatlan tanárképző után Neveléstudomány Phd), nagyon büszkék vagyunk teljesítményükre, és választott kutatási témáikra is!

Miután a KRSZH jubileumi évét hivatalosan bezárta Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, a KRSZH elnöke, hálaadó szentmisén vettünk részt a Dómban, ahol Balog Zoltán református püspök mondott beszédet, a misét Kis-Rigó László celebrálta. A hosszúra nyúlt, de igen tartalmas nap a Katedrális étteremben rendezett állófogadással ért véget, ahol Orosz Atanáz görögkatolikus püspök mondott pohárköszöntőt, a jubileumi tortát Langerné Viktor Katalin szegte meg.

 

 

 

Dél-Magyarország tudósítás