Westfáliai politikusok és egyházi vezetők látogatása

Német delegációt fogadott az Evangélikus Roma Szakkollégium október első hetében. A westfáliai tartományi evangélikus egyház vezetőségi tagjai és a westfáliai tartományi parlament pártképviselői látogattak el intézményünkbe, hogy az itt folyó munkáról tájékozódjanak.


Német delegációt fogadott az Evangélikus Roma Szakkollégium október első hetében. A westfáliai tartományi evangélikus egyház vezetőségi tagjai és a westfáliai tartományi parlament pártképviselői látogattak el intézményünkbe, hogy az itt folyó munkáról tájékozódjanak,.
Laborczi Géza evangélikus lelkész, a szakkollégium Igazgató Tanácsának elnöke az erről szóló előadásának végén összegzésként hangsúlyozta, a cél az, hogy a fiatalok olyan országban tudjanak élni, ahol nem a bőrünk színe számít, hanem az emberségünk, emberi minőségünk.
Német vendégeink érdeklődése a sok-sok kérdésben nyilvánult meg: Kötelező-e evangélikusnak lenni? A felvételinél mi a fontosabb: a felkészültség vagy a szociális helyzet? Kapnak-e a hallgatók és családjuk a felvételt megelőzően támogatást, hogy a fiatalok tanulhassanak? Célba jut-e az Európai Unió sok-sok támogatása? Bocsát-e ki elismert bizonyítványt az ERSZK?
A kérdések megválaszolásába nem csak Deme Dóra, a projekt szakmai vezetője kapcsolódott be, de a hallgatók közül Virág Ádám és Oláh Róbert is, aki ezt követően prezentációt tartott az Opre Rome elnevezésű civil szervezetben végzett munkájáról, egy svájci-magyar együttműködésben végzett egészségi állapot felmérésben szerzett tapasztalatairól, illetve az NBI keretei között eltervezett saját projektjének terveiről. Ez utóbbinak az az alapgondolata, hogy a cigányság integrációja érdekében szükség van egy egységes fiatal cigány értelmiségi rétegre – a projekt során ennek megszervezésére törekszik a DE mesterképzésben részt vevő hallgatója, Oláh Róbert.
Német vendégeink biztosítottak róla, hogy nagyra értékelik az itt folyó munkát, meglátásuk szerint a cigányok integrációja érdekében megkezdett – egyébként feltáratlan – úton gyorsabban haladunk, mint ők. A westfáliai vendégek célja egyébként a magyarországi jó gyakorlatok tanulmányozása és majdani otthoni hasznosítása volt. Ajándékuk, a keresztet ábrázoló különleges, fából készült falikép új tantermünket fogja díszíteni.