A Nyíregyházán működő egyetemi szakkollégiumokkal építi kapcsolatait az Evangélikus Roma Szakkollégium. Szombaton Kolifoci címmel barátságos rangadóra hívták egyetemista társaikat a roma szakkollégisták: a Nyíregyházi Egyetemen működő Lónyay Menyhért Szakkollégium, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán tevékenykedő Verzár Frigyes Szakkollégium tagjait. A programba bevonták azokat a középiskolásokat is, akiknek épp tanulási motivációt erősítő, pályaorientációs hétvégét szerveztek Nyíregyházán.

Mindkét intézménytípust szakkollégiumnak hívják, de jelentős különbségek mutatkoznak az intézményi keretek között. Az egyetemi szakkollégiumok hagyományosan az önszerveződés színterei, a felsőoktatási intézmények örömmel nyitnak teret a hallgatók azon törekvései előtt, ha szakjukhoz kapcsolódva a mintatantervnél több, mélyebb ismeretre szeretnének szert tenni, így is segítik a tehetségek kibontakozását. Jellemzően a tanulmányi munka köré szerveződnek, előmozdítják a hallgatók tudományos munkásságát; előadásokat szerveznek, hogy többlettudásra tegyenek szert.


Az Evangélikus Roma Szakkollégium – a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat részeként – 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítse egy új roma értelmiségi réteg életre hívását. Ennek érdekében a tanulmányok támogatása mellett egyszerre nyújt szociális segítséget és kapaszkodókat a szociokulturális hátrányok leküzdésében. A roma szakkollégiumnak is fontos a tanulmányi kiválóság, de csak azokban az esetekben helyezi erre a hangsúlyt, ahol ennek létjogosultsága van – más hátrányos helyzetű fiatalok esetében az is siker, ha megakadályozzák a lemorzsolódást, dacolva a visszahúzó tényezőkkel. Közben építik kettős, tehát magyar és cigány identitásukat, erősítik bennük azt a keresztény értékrendet, mely alapja lehet annak a kitartó szándéknak, hogy diplomásként – különböző szakmákban – népük feleemelkedéséért, az előítéletek és sztereotípiák lerombolásáért dolgozzanak.


Az Evangélikus Roma Szakkollégiumnak mindkét nyíregyházi felsőoktatási intézményből vannak tagjai, sőt, van, hogy az NYE azonos szakán tanuló egyetemi csoporttársak egyike az ERSZK tagja, míg másikuk a Lónyayban tevékenykedik… Kézenfekvő tehát, hogy a szakkollégiumok keressék az együttműködés lehetőségeit, hogy erősítsék egymást küldetésük kiteljesítésében.
A sport, a foci kiváló eszköznek bizonyult arra, hogy az ERSZK különböző törekvéseinek fókuszába állítva egyszerre több célt szolgáljon.
A kapcsolatfelvétel már korábban megtörtént, a három szakkollégium már előbb is meghívta egymást egy-egy rendezvényére, konferenciára, könyvbemutatóra, szakestre. A barátságos futballtorna a kapcsolatépítés egy új színfoltja. S valóban színes együttlét sikeredett, hisz az Egészségügyi kar Verzár Frigyes Szakkollégiuma azokból az afrikai fiatalokból állította ki csapatát, akik szociális munka mesterképzésen vesznek részt ösztöndíjasként, s a javában tartó vizsgaidőszakban is Nyíregyházán töltik az idejüket. Az Evangélikus Roma Szakkollégium pedig bevonta a rendezvénybe azokat a középiskolásokat, akiknek ezen a hétvégén bentlakásos kurzust szerveztek a Luther Márton Evangélikus Kollégiumban a tanulási motiváció megerősítésére, a továbbtanulási szándékot építő pályaorientációs ismeretek átadására, az éppen aktuális felvételi jelentkezés technikai akadályainak elhárítására.


Az iskolájukban már régebb óta mentorált középiskolások főleg a baktalórántházi Arany János tehetséggondozó kollégiumi program résztvevői közül kerültek ki, de sokan jöttek a nagykállói Kállay Rudolf középiskolából és más intézményekből is. A péntek délutántól vasárnap délutánig tartó program a felvételi eljárás megismertetésén túl azt tűzte célul, hogy megértesse a tanulás fontosságát, felrajzolja azokat a lehetőségeket, melyek a szegregátumokban vagy hátrányos helyzetű településeken élő, nehéz családi viszonyok közül induló fiatalok előtt is új perspektívát nyithatnak. A Kolifoci ebben az összefüggésben is jó szolgálatot tett, azt érzékeltette, hogy a tanulás kulcs a jobb életminőséghez, a kitöréshez.


A középiskolákból érkezett fiatalok között értékes munkát végeztek azok a roma szakkollégisták, akik saját élethelyzetükből kiindulva érveltek a tanulás fontossága mellett: nehézségeiket, problémáikat, a nehezítő társadalmi hatásokat is feltárva vázolták fel eddig megtett útjukat, saját törekvéseiket, terveiket kis csoportokba szerveződve. Serbán Tihamér, az Óbudai Egyetem másodéves had-biztonságtechnikai mérnök hallgatója még baktalórántházi középiskolás korában került kapcsolatba az ERSZK-val, az ő továbbtanulási jelentkezését is egy ilyen hétvégén segített véglegesíteni két évvel ezelőtt Oláh Róbert, az ERSZK munkatársa… Mostani prezentációja erről, és a további terveiről is szólt, bátorítást adva arra, hogy a még érettségi előtt álló fiatalok is merjenek tervezni, célokat kitűzni.
A szombati Kolifocin egyébként természetesen mindenki nyert, Molnár Erzsébet, az ERSZK intézményvezetője minden résztvevő nyakába érmet akasztott. Csupán ennek sorrendjéből tudhatjuk, hogy negyedik lett a Lónyay, harmadik a Verzár, második a középiskolások egyesített csapata. A házigazdák jó teljesítménye pedig önbizalomépítő lehet a Keresztény Roma Szakkollégiumok Hálózatának hagyományos Focikupájára, melyet február 16-án rendeznek Debrecenben.

Evangelikus.hu