Szakmai programunk fókuszában márciusban a roma identitás állt. Március 11-én Rézműves Melinda néprajzkutató volt a vendégünk, majd 19-én mi látogattuk meg őt Hodászon. A szakkollégisták mostani generációjának is ismernie kell ugyanis azt a sok-sok értéket, melyet ez a mintegy 3000 lelkes nyírségi település megjelenít. Felkerestük a roma tájházat, a Madzagóvoda örökségét továbbfejlesztő Gyerekházat, a görögkatolikus cigány templomot és részesei voltunk a Magyar cigány hősök című vándorkiállítás megnyitásának az Alkotóházban.

 

Rézműves Melinda az első roma származású diplomás volt Hodászon. Az Ő édesanyja volt a legendás Lina néni, aki 1968-ban létrehozta a Madzagóvodát, hogy a telepi gyerekek se maradjanak pedagógiai fejlesztés nélkül. Amikor a néprajz szakos egyetemista a Kárpát-medencei tájházakról tanult, döbbent rá, hogy minden nemzetiségnek, kisebbségnek van, csak a romáknak/cigányoknak nincs tájházuk! A hodászi roma tájházat egy arra alkalmas porta megvásárlásával még Lina nénivel, és édesapjával, Rézműves Mihállyal együtt hozták létre 2001-ben. Rézműves Melinda akkoriban budapesti értelmiségiként tudományos munkát végezett – számos könyv, köztük az első hazai cigány olvasókönyv és munkafüzet szerzőjeként, szótárfejlesztőként, kutatóként dolgozott –, majd a Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület megalapításával visszaköltözött falujába, hogy közösségszervezőként tegyen az övéiért. Létrehozta az Alkotóházat a roma képzőművészet, zene és irodalom bázisaként, számos Európai Uniós-projekt – mint a Nagyapám kincse, a Mirinkle (Gyöngyszemek) – révén aktivizálja a helyi és környékbeli települések lakóit a roma kultúra értékeinek, hagyományainak megőrzése érdekében. Helyi közösségeket szervez, képzéseket hoz helybe, a hodászi roma telepre…

Nem tekintjük véletlennek, hogy az Evangélikus Roma Szakkollégiumnak szinte a kezdetektől volt – néha egyszerre négy – hodászi tagja, de szakmai irányultságuk alapján a társintézményekbe is jutott a hodászi roma fiatalokból! Egyszerre, együtt az identitás megtartásának és a progresszió képviseletének nincs hitelesebb nagykövete és cselekvő építője jelenleg, s ez a mostani találkozáskor is kitűnt az ERSZK-ban. Népismereti előadását erős személyes adalékokkal fűszerezte, beszélt a romani nyelvről, a dialektusok egyenrangúságáról, majd részleteket láttunk a Sorsunk című filmből.

A program második részeként Hodászra látogattak a szakkollégisták. Tanulmányi kirándulásunkat a Tájházban kezdtük, természetesen Rézműves Melinda volt az idegenvezetőnk. Szakszerű értelmezését meghallgatva a romák lakhatási viszonyairól, a hajdani Madzagóvoda portájára vettük az irányt. A zsinórral lehatárolt szabad téren kezdődött Lina néni missziója, erőfeszítéseinek jótékony hatását felismerve építettek oda először egy, majd két csoportszobát az 1970-es években társadalmi munkában… Az ezredfordulót követően máshol létesült korszerű óvoda a roma/cigány kisgyerekeknek, Lina néni hagyatéka pedig nemrég gyerekházként kelt ismét életre a pályázati támogatásból megvalósult felújítás nyomán.

Ezt követően a hodászi romák életének megváltoztatásáért küzdő másik kulcsszereplő, Sója Miklós öröksége következett: a közeli görögkatolikus cigány templomban Kónya Árpád parókus elevenítette fel Sója tiszteletes cigány missziójának elemeit, az áldozatos szolgálat máig érvényes hatásait. Még sokáig hallgattuk volna a történetet, de a Csanády Gábor által tervezett, 1997-ben felszentelt templomból a sürgető telefonhívásra nyargalnunk kellett az Alkotóházba: kezdődne az Együtt szabadon – Magyar cigány hősök című vándorkiállítás megnyitója!

A 32 jeles cigány hőst bemutató roll-up-okat az udvaron állították fel, hogy az épület legnagyobb helyiségében a közönségnek legyen helye – de így sem fért be mindenki. A hiánypótló tárlatot egyébként a Terror Háza Múzeum állította össze, így magától értetődő, hogy hangsúlyos szerepet kaptak az 1956-os forradalom és szabadságharc hős roma/cigány mártírjai, akik többen voltak, mint a romák részaránya a teljes lakosság körében. A kiállítás azonban emléket állít az első generációs roma értelmiség legmeghatározóbb képzőművészeti, zenei, színművészeti, irodalmi hőseinek is, de az úgynevezett hétköznapi hősnek tekinthető pedagógusoknak, szociális munkásoknak, közösségszervezőknek, amilyen Berki Judit, Debre Istvánné, Hága Antónia, Orsós Éva, Kovács Zoltán, Rostás László vagy éppen Rézműves Mihályné Lina. Az ünnepi beszédeket követően Oláh Gergő énekkel tűzdelt motivációs előadása zárta a programot, üzenetére leginkább épp a roma szakkollégisták tudtak rezonálni a teremben.
Köszönjük a hodászi élményeket!

(Az Alkotóház képzőművészeti projektjében készülnek az ablaktáblák, spaletták! Ezek egyikén egy nagyecsedi szakkollégistánk állt modellt. Mutatjuk a galériában!)

 

 

 

Szemináriumot rendeztünk a Hodászi Roma Tájházzal, illetve a Közművelődési és Vidékfejlesztési Egyesülettel, de még inkább Rézműves Melinda néprajzkutatóval karöltve 2021. november 17-én és 19-én. A Nyíregyháza-kertvárosi evangélikus gyülekezet Bolyai téri központjába nemcsak a szakkollégisták, tutorok, mentorok és gyülekezeti tagok voltak hivatalosak, de a Nyíregyházi Egyetem tanító és szociálpedagógia szakán tanuló érdeklődők is.


Szakkollégiumi sajátosság, hogy különböző szakokon és évfolyamokon tanuló fiatalok alkotják a közösséget, így nagy körültekintést igényel a három modulba rendezett szakkolis ismeretek átadása a tematikus hétvégéken. Az nem lehet, hogy valakinek amíg csak szakkollégista, minden évben meg kelljen hallgatnia ugyanazt – de az sem, hogy emiatt valaki fiatalabb egészen kimaradjon fontos tudásból! Mivel a tanév elején jelentősen átalakult, frissült az ERSZK összetétele (a tagságnak több mint egyharmada kicserélődött), most jött el az ideje, hogy ismét nagyobb hangsúlyt fektessünk a romológiai ismeretekre! Ezért fogadtuk lelkesedéssel azt a programot, amely a hodászi Közművelődási és Vidékfejlesztési Egyesület projektje, de a szemináriumnak Nyíregyházán kerestek helyet. A szakkollégium koncepciójába, nevelési tervünkbe jól simulnak az itt elsajátítható ismeretek, a Nyíregyháza-kertvárosi evangélikus gyülekezet pedig jószívvel befogadta Bolyai téri gyülekezeti központjába a közös programot.

A Rézműves Melinda által megtervezett és megszervezett szeminárium azt a gondolatot járta körül, hogy az idegenforgalomban bevett módszer szerint – például a Bor-út, az Andrássy-út, a Szilva-út, a kerékpáros örökségtúrák mintájára– vajon lehetne-e tematikus roma-örökség útvonalat rajzolni a térképekre, adottak-e a feltételei egy ilyen profilú idegenforgalmi desztinációnak?
Hogy van megmutatható érték, az azonnal szembeötlő volt a terembe lépve: három alkalmi kiállítás is felvillantotta a már felgyűjtött, dokumentált kincseket. A szeminárium idejére kissé spontán jelleggel, de láthatóvá tettük a „hodászi madzagóvoda” történetét bemutató fotókat, az „Egyre közelebb” című különleges portréfotó-kiállítást, és roll-upok meséltek a korábbi hodászi projekt, a Nagyapám kincse, valamint a Mirinkle eredményeiről: a hodászi mellett Nyírmihálydi, Géberjén, Nyírvasvári, Nyírgyulaj, Kántorjánosi, Besenyőd összegyűjtött helyi értékeiről.

Az előadások azonban nagyobb összefüggéseket hidaltak át, mert Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke előadásában először is azt világította meg, mi az értéktárak jelentősége és szerepe a közösségek életében. Ezt követően a tematikus utak kialakításának módszertanáról hallhattuk Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési csoportvezetőjét, illetve a Középkori Templomok Útja Egyesület titkárát, aki az általa szerkesztett Kerékpáros örökségtúrák a Felső-Tisza-vidéken című attraktív kiadvánnyal is megajándékozta a szeminárium hallgatóságát. Az első rendezvényen végül Erdei Virág romológus, a Romano Trajo Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke Egyre közelebb címmel a hagyományok különbözőségeiről, jelentőségéről beszélt. Ezzel összefüggésben kérdéseket, véleményeket is megfogalmaztak a résztvevők.

A Roma kulturális értékek, örökségek című szemináriumunk második rendezvényén, pénteken ismét három előadás hangzott el a Bolyai téren. Megküzdve a pandémiás helyzet okozta fizikai távolsággal és az ebből következő technikai nehézségekkel (köszönet a problémamegoldásban jeleskedő szakkolisoknak!) Rézműves Melinda először György Esztert, az ELTE BTK Történeti Intézetének adjunktusát szólította az online térben. Roma örökség Magyarországon, hiányok és lehetőségek címmel tartott előadásában mindenek előtt a kulturális örökség fogalmát, mibenlétét tette érthetővé, hangsúlyozva, hogy a „történelem-nélküliség” toposza hogyan függ össze az írásbeliség hiányosságaival, a többségi társadalmat és a kisebbséget meghatározó társadalmi folyamatokkal. Oláh Csaba szociálantropológus a roma kultúra emlékeit őrző európai múzeumokat ismertette, láttatva, hogy más országok – ahol esetleg kisebb a romák lélekszáma – mennyivel előttünk járnak a roma identitást építő kulturális kincsek őrzésében, dokumentálásában, bemutatásában. Hansúlyozta, hogy nem csak a politikai szándék és az anyagiak hiánya jelenti az előrelépés nehézségét a roma önreprezentáció kiteljesedésében, de választ kellene találni olyan fontos kérdésekre is, hogy kinek: önmagának vagy másoknak akarja-e bemutatni magát a hazai cigányság; a folyamatot vagy a pillanatot akarja-e megjeleníteni. Végül Molnár István Gábor operatőr, a Rácz Gyöngyi Közösségi Ház helytörténet-kutatója arról a Tom Lantos Intézet által támogatott nagyszabású munkáról számolt be, melynek keretében a hazai köztéri szobrok, emléktáblák között a roma vonatkozású emlékhelyeket igyekeznek feltárni. Mint megtudtuk, a roma reprezentáció Magyarország közterein is kezdetleges: a 40 ezernél is több köztéri alkotás közül kb. kétszáznak van roma vonatkozása, noha ezer településen működik cigány kisebbségi önkormányzat. Molnár István Gábor szuggesztív előadása súlyos kérdésekkel motiválta a hallgatóság soraiban ülő roma szakkollégistákat az identitás tárgykörében.
A két alkalomból álló szemináriumon kiváló szakemberek előadásait hallhatták a roma szakkollégisták: köztük olyan elkötelezett értelmiségieket is, akiktől hatásos inspirációt kaptak a roma népismeret tárgyhoz, szakjuktól, előzetes ismereteiktől függetlenül. Jó alap.

Régóta tervezett programot sikerült megvalósítanunk, amikor 2017. május 31-én a NYE Tanítóképző Intézetével közös szervezésben végre ellátogattunk Hodászra. Magyarország – és minden bizonnyal Európa – első roma tájházát tűztük ki úti célul, a Rézműves Melinda által megvalósított projekten kívül azonban a hodászi görögkatolikus cigány gyülekezet templomát és intézményeit is meglátogattunk.

Elolvasom