Jelentkezés

Az első körben a beküldött dokumentumokat értékeli a Szakkollégium Felvételi Bizottsága. Ezt követően  személyes e-mailben  értesítjük a jelentkezőket a szóbeli meghallgatásnak keretet adó Bevonótábor helyéről, időpontjáról, programjáról.
A meghallgatás alapján alakul ki a felvételt elnyert hallgatók végleges listája. Erről a helyszínen szóbeli tájékoztatást, majd 5 napon belül írásbeli értesítést kapnak a jelentkezők. Ha a dokumentumok feltöltése nehézségekbe ütközne, az evromszak@gmail.com címen várjuk a pályázati anyagokat.

A jelentkezés tényével tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az Evangélikus Roma Szakkollégium az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban kezeli. Adataimra a felvételi döntés megalapozása, kedvező döntés esetén pedig a szakkollégiumi jogviszony létesítéséről szóló szerződés megkötése, továbbá az ösztöndíj utalása érdekében van szükség.

Amennyiben a jelentkező nem nyer felvételt az Evangélikus Roma Szakkollégiumba, a felvételi eljárást követően adatait töröljük.

  Tájékoztató:

  A fenti nyilatkozat kitöltése önkéntes. Az adatokat bizalmasan kezeljük, az értékelésén, ellenőrzésén és nyomon követésén kívül más célra nem használjuk fel.

  Az itt közölt adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban történik.
  A végrehajtásban résztvevő fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház és a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium az érintett állampolgárok személyes adatait kizárólag a kötelező ellenőrzési és nyomon követési időszak befejeződéséig őrzik meg. Azt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. A személyes adatok gyűjtése kizárólag értékelés, ellenőrzés és nyomon követés érdekében történik. Közreműködő szervezetek részére csak összesített formában, név nélkül adható ki, akkor is kizárólag az ellenőrzést végző megbízottak férhetnek hozzá.
  A különleges adatok csak a személyügyi nyilvántartástól elkülönítetten, azzal össze nem kapcsolva kezelhetőek. A kedvezményezett szervezetei, mint adatkezelők kötelesek gondoskodni a nyilvántartott adatok biztonságáról.
  Az adatok megőrzésének időtartamára az egyéb dokumentumok megőrzési kötelezettségére vonatkozó szabályok vonatkoznak, és jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően kerül biztosításra.
  Az intézmény egyidejűleg adatfeldolgozási szerződésben vállal kötelezettséget az adatok törvényi előírásnak megfelelő összegyűjtésére, tárolására és továbbítására.
  Az itt következő nyilatkozatot a projektben résztvevő állampolgár önként, rábeszéléstől vagy egyéb befolyástól mentesen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján tette, és aláírásával egyben hozzájárul az adatok fenti céloknak megfelelő felhasználásához.