EFOP-3.4.1-15-2015-00006

„Jövőbe vetett hittel” – az ERSZK szakmai programja:

 

Az Evangélikus Roma Szakkollégium célja olyan értelmiségi fiatalok kinevelése, akik felelősséget vállalnak és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a cigány-magyar együttélésért.

Ennek érdekében a szakkollégium a nyíregyházi felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. A szakkollégium olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszik, amelyben a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul.infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

A szakmai program 3 fő pilléren nyugszik:

  1. A szakkollégisták képzettségi szintjének emelése tudásbővítésen és kompetenciafejlesztésen keresztül
  2. Kutatási programokban való részvétel és az eredmények disszeminációja
  3. Társadalmi szerepvállalás erősítése

Intézményünk a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat alapító okiratában megfogalmazott modulok (cigány-magyar identitást erősítő, közismereti és spirituális modul) mentén felépített „tematikus műhelymunkák” köré szervezi életét.

Kiemelten kezeljük a kettős identitás megerősítését, a helyes kommunikáció és a társas kapcsolatokat építő magatartás kialakítását a társadalmi integráció érdekében. Hangsúlyosan kezeljük a keresztény kultúra, az egészségmegőrzés, a munkaerő-piaci ismeretek, és a diplomaszerzéshez nélkülözhetetlen idegen nyelvi kompetencia fejlesztését. Az általunk működtetett tutori rendszer egyénre szabott segítséget ad a szakmai kiválóság elérése érdekében, mentoraink a szociális hátránykompenzáció érdekében dolgoznak.

A 2. pillér megvalósítása során az iskolai sikeresség és a települési környezet feltárása témában hallgatóink empirikus adatgyűjtéssel kapcsolódnak be a kutatási programba.

A 3. pillér célkitűzésének megfelelően szorgalmazzuk a hallgatók önkéntes munkáját szociális és egyházi szervezetekben, előmozdítjuk a középiskolás roma fiatalok körében végzett mentor tevékenységüket. A hátrányos helyzetű középiskolások körében folyamatosan dolgoznak a továbbtanulás népszerűsítéséért szakkollégistáink.

Az ERSZK olyan közösségi és kulturális programokat szervez, melyek elmélyítik a hallgatók önismeretét, fejleszti személyiségüket, erősíti identitásukat.